top of page

Doe iets!

Dat is de titel van een VR lespakket tegen cyberpesten voor het basisonderwijs (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2)

Iedere school en iedere klas heeft er mee te maken: leerlingen die elkaar via WhatsApp, Snap of Insta het leven zuur maken: elke dag weer.
Net als bij ander pestgedrag bestaat er voor slachtoffers van online pesten een reeële kans op mentale problemen zoals depressieve gevoelens, angst, eenzaamheid, en gevoelens van minderwaardigheid.

Het is daarom belangrijk dat kinderen en leerkrachten zich bewust worden wat cyberpesten is, hoe vaak

het voorkomt, en hoe er op te reageren. Daarbij is bewustwording een bewezen eerste stap naar gedragsverandering.

Shootlab en ICT bedrijf Eviden / Atos (voorheen Motiv ICT) ontwikkelden een les met gebruik van Virtual Reality in de klas. Eviden / Atos draagt op deze manier bij aan een veiliger online wereld voor kinderen.

De VR-film maakt invoelbaar hoe erg het is om gepest te worden. "We laten zien dat meedoen niet stoer is." De aansluitende les maakt cyberpesten bespreekbaar en geeft de leerkracht aanknopingspunten om op

een later moment mee verder te gaan.

Amsterdamse scholen kunnen bij ons
gratis een volledig lespakket inclusief VR-brillen en begeleiding in

de klas reserveren. Na afloop ontvangt u ook een samenvatting van het resultaat.
Het pakket is in dagdelen te reserveren, afhankelijk van het lesrooster van de school voor twee of drie

lessen per dagdeel.

Wij ontzorgen de school en de leerkracht. We bespreken met u de gewenste aanpak. We brengen de

koffers met 30 VR brillen naar school en verzorgen, samen met de leerkracht, de les in de klas.

Doe Iets! is te reserveren in het kader van studie-middagen, thema-dagen of les-uitval. Ook voor een les burgerschap of groepsvorming is Doe Iets! heel geschikt.

 

Het pakket is vanaf nu beschikbaar - klik hier om te reserveren.

In het verleden berichtte het Jeugdjournaal al eens over Doe iets!, het VR-lespakket dat geproduceerd werd door Shootlab in samenwerking met het consortium tegen Cyberpesten.

We ontwikkelden de film samen met onder meer: Motiv ICT, het Mediacollege en VeiligheidNL.


Klik op het plaatje om het item van het Jeugdjournaal te bekijken.
 

bottom of page